Mới: Hà Nội thông tin về kế hoạch hoàn thành năm học 2020-2021 và việc ôn tập, kiểm tra khi học sinh đi học trở lại

(Tổ Quốc) - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn hướng dẫn về việc hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6.

Hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021

Về việc hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu, các trường có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 09/2021/BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GD-ĐT về việc quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên thì xây dựng phương án tổ chức kiểm tra định kỳ, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý trực tiếp.

Mới: Hà Nội thông tin về việc hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và việc ôn tập, kiểm tra khi học sinh trở lại - Ảnh 1.

Ảnh: Gia Đoàn

Khi học sinh được phép trở lại, tập trung rà soát các hoạt động giáo dục của đơn vị; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo quy định.

Về việc ôn tập, kiểm tra định kỳ đối với các khối lớp chưa hoàn thành việc kiểm tra định kỳ, Sở yêu cầu từng nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ 2, đánh giá tổng kết năm học 2020-2021 theo đúng các quy định về kiểm tra, đánh giá của Bộ.

Đối với môn học/lớp chưa hoàn thành kiểm tra đánh giá định kỳ thì tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định. Việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, tuân thủ việc xây dựng ma trận đề, tổ chức chặt chẽ, đúng quy chế ở tất cả các khâu biên soạn, phê duyệt đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra, đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Tuyển sinh đầu cấp

Theo đó, vẫn tổ chức tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo kế hoạch mà Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố. Cụ thể, các trường mầm non, tiểu học, THCS tuyển sinh theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Các trường mầm non, tiểu học, phổ thông cơ sở, trường có cấp THCS và phổ thông liên cấp trực thuộc Sở GD-ĐT: Căn cứ vào điều kiện thực tế của trường để lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp, báo cáo Sở GD-ĐT trước ngày 12/7 để triển khai thực hiện theo quy định tại Công văn số 1199.

Riêng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở GD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác tuyển sinh vào lớp 6.

Các trường THCS chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến, nếu số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thì thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường lựa chọn phương thức, hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có) phù hợp, báo cáo phòng GD-ĐT trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Các trường mầm non, tiểu học, THCS ngoài công lập lựa chọn phương thức, hình thức tổ chức tuyển sinh phù hợp, báo cáo phòng GD-ĐT trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Hiểu Đan

Tin mới